Homepage

Introductie

De Tweede Wereldoorlog had een blijvende impact op veel delen van het 2 Zeeën gebied. Over het gehele grondgebied verspreid zijn veel fysieke resten, zoals bunkers, forten en andere sporen in het landschap terug te vinden. Jammer genoeg waren veel van deze overblijfselen slecht gedocumenteerd, verwaarloosd en niet toegankelijk voor het publiek. Er ontbrak een samenhangend, grensoverschrijdend kader voor de interpretatie en presentatie van dit erfgoed.

De sleutel tot begrip van de geschiedenis en de materiële overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog is het immateriële erfgoed van die tijd. De herinneringen en verhalen van ooggetuigen brengen de geschiedenis tot leven voor de mensen die de oorlog niet meegemaakt hebben en helpen om de betekenis van de stille materiële overblijfselen te begrijpen.

Doel van dit project is het materieel en immaterieel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen en de fysieke en educatieve toegankelijkheid te verbeteren.

Van verschillende  belangrijke sites zijn zowel de fysieke toegankelijkheid als de toegang tot informatie en kennis over het  Tweede Wereldoorlog erfgoed  verbeterd. Lees meer over:


- Modernisering van museumpresentaties van het Atlantik Wall museum in Raversijde

- Het creëren van toegangspaden tot Fort des Dunes in Leffrinckoucke


- Realisatie van een herdenkingscentrum in / rond Oranjemolen, Vlissingen

- De inrichting van Park Toorenvliedt in Middelburg als herdenkingsomgeving

 

Thema's

Verstoorde vrede

Verrast door de abrupte verandering (begin van de oorlog)

View this theme View this theme

Leven in oorlogstijd

Omgaan met de verandering en pogingen deze te beïnvloeden (tijdens de oorlog)

View this theme View this theme

Op weg naar vrede

Keerpunt van de verandering (einde van de oorlog en daarna)

View this theme View this theme

Herdenkingslocaties

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow