Boek

BEZETTE KUST Leven in de schaduw van de Atlantikwall

In Bezette kust – Leven in de schaduw van de Atlantikwall vertellen de historici van Geheugen Collectief aan de hand van de interviews met meer dan honderd getuigen het verhaal van het dagelijks leven in een van de strategisch belangrijkste kustgebieden. Uniek beeldmateriaal maakt de getuigenissen haast tastbaar.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormden de kusten van West-Europa en Groot-Brittannië het westfront. Enkel water scheidde de strijdende partijen van elkaar, en als gevolg daarvan verrees aan beide zijden een kustverdediging. De Duitse bezetter bouwde een linie langs de Nederlandse, Belgische en Franse kust, de beruchte Atlantikwall. Plotseling woonde de kustbevolking in een Sperrgebiet van hoogste militaire prioriteit, waardoor de duinen en het strand verboden gebied werden. De bewoners probeerden, ondanks de vele beperkingen, rantsoeneringen, avondklok, verduisteringsmaatregelen, luchtalarm, opeisingen en evacuaties, hun leven voort te zetten. Daarnaast moesten alle gelegerde soldaten ook nog eens een verblijfplaats krijgen. De oorlog had aan de kust dan ook een uniek verloop.

Bestellen via: http://www.uitgeverijkannibaal.be/

Home
Toon sllideshow