Het Verzet

Het Verzet is het feit dat vrijwilligers die de nederlaag van hun land niet accepteren en die in de naam van vrijheid voor het land en menswaardigheid tot illegale acties overgaan. Het neemt in Europa heel verschillende vormen aan, vooral in de bezette landen maar ook in Duitsland zelf.  Burgers kunnen de administratie saboteren, staken of demonstreren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1943 toen Belgische mijnwerkers weigerden om voor de Duitsers te werken. Het kan ook bestaan uit het opzetten van een inlichtingendienst voor geallieerden. 'Het rode orkest' bijvoorbeeld lichtte Moskou in over mogelijke acties van de Nazi's.

Gewapend verzet is veel ingewikkelder. Die organiseert inlichtingennetwerken, vluchtwegen (zoals die van Deense Joden die in 1943 naar Zweden geëvacueerd werden) en natuurlijk directe gewapende acties ( aanslagen, sabotage, guerrilla gevechten). De verzetstrijders leven ondergronds.

Het is niet mogelijk om een karakteristiek beeld van de Europese verzetstrijder te schetsen. Er zijn heel verschillende redenen om bij het verzet te gaan: de eerste reden is het willen strijden tegen het fascisme en nazisme, dat geldt voor zowel rechtse als linkse kiezers, geestelijken als leken. Verzetstrijders komen uit alle lagen van de bevolking en alle beroepsgroepen. Jongeren hebben vooral een persoonlijke reden om bij het verzet te gaan. In Frankrijk sluiten veel (vaak onervaren) jongeren zich bij de ondergrondse aan om te ontsnappen aan verplichte tewerkstelling.

Home
Toon sllideshow