Bunker en loopgravenstelsel

Terug Hoist Covert, Walberswick

In 1940 als onderdeel van de kustverdedigingswerken gebouwd loopgravenstelsel en bunker.

In 1940, toen de dreiging van een Duitse invasie op zijn hoogtepunt was, werd de kust in allerijl in staat van paraatheid gebracht door betonnen bunkers, loopgravenstelsels en obstakels op het strand te bouwen, ook wel bekend als de 'kustkorst'. Bij Hoist Covert is een klein deel van deze verdedigingswerken goed bewaard gebleven.

Tot mei 1940 werd weinig aandacht besteed aan anti-invasie verdedigingswerken en de aan de kust gelegen troepen waren daar om de wacht te houden en om te oefenen. De in en rond Walberswick gestationeerde manschappen waren van het 2e/4e bataljon van het South Lancashire Regiment, die pas in april in Suffolk waren aangekomen.

De verdedigingswerken van Walberswick vielen onder de verantwoordelijkheid van de 'C' compagnie (ongeveer 120 man) en lag verspreid over een dunne linie die zich van de monding van de Blyth tot hier bij Hoist Covert uitstrekte. Deze overblijfselen vormen de uiterst rechtse flank van de compagnielinie. Vanaf hier loopt de grond omlaag naar wat overstroomd moerasland moet zijn geweest. Het is een natuurlijk versterkte locatie die eenvoudig te verdedigen was.

De post was een sectiepost voor tien infanteristen. Het belangrijkste verdedigingswerk is een lange vuurloopgraaf die gedeeltelijk is opgevuld, maar de contouren zijn nog duidelijk te zien. Een kortere communicatieloopgraaf verbindt deze vuurloopgraaf met de betonnen bunker. De bunker is bekend als een ‘Suffolk Square’, een ontwerp uniek voor de 558 Field Company Royal Engineers, die in 1940 in de county waren gestationeerd. Binnen is de plank voor de gebruikers te zien waarop ze tijdens het vuren hun geweren kunnen laten rusten, alsook een haak in het plafond voor een lantaarn of lamp. Oorspronkelijk was de gehele post waarschijnlijk met prikkeldraad afgezet. Tijdens de actie waren acht soldaten van de tienkoppige sectie in de loopgraaf aanwezig, terwijl de resterende twee mannen in de bunker bleven. Alleen bij een luchtaanval mochten alle troepen de bunker in.

Opgravingen hebben aangetoond dat de vuurloopgraaf ruim twee meter diep was en was voorzien van een vuuropstap die de troepen vanuit hun gevechtspositie konden gebruiken. In de invasiezomer van 1940 moesten de verdedigers te allen tijde binnen vijf minuten op hun post kunnen zijn. Er waren geen plannen voor terugtrekking; in geval van een invasie werd van de mannen verwacht dat ze zouden vechten tot ze werden gedood of gevangen werden genomen.

Historisch onderzoek en archeologische opgravingen hebben aangetoond dat de post op iets verschillende tijden is gebouwd. Met de grootste vuurloopgraaf werd op 10 mei 1940 een begin gemaakt en hij was in juni gereed. In juli 1940 werd de bunker toegevoegd en tegelijkertijd werd de korte communicatieloopgraaf als verbinding tussen de twee locaties gegraven. Hoist Covert is een zeldzame gelegenheid om een bunker te bekijken waarbij het naastliggende loopgravenstelsel nog intact is. Oorspronkelijk kwamen deze soorten loopgraven meer voor, maar op dit moment zijn er nog maar een paar over.

De geplande Duitse invasie van 1940 vond nooit plaats en in 1941 werden de Britse anti-invasieverdediginswerken gereorganiseerd. Een nieuw systeem op basis van veelzijdige verdediging van belangrijke punten werd opgezet en de nadruk kwam meer op mobiele reserves landinwaarts te liggen. De verdediging van het dorp Walberswick bleef aanwezig, maar de post bij Hoist Covert werd verlaten. Tijdens het laatste deel van de oorlog dienden de loopgraaf en de bunker als een kant-en-klaar oefenvestingwerk en werden zij als oefendoelwit voor gesimuleerde aanvallen door troepen als training voor D-Day gebruikt. De kogelgaten aan de westelijke buitenzijde van de bunker zijn niet het resultaat van een Duitse invasie, maar van Britse troepen die deze bunker als oefendoelwit hebben gebruikt.

Na 1945 raakte het gebied van de voormalige sectiepost overwoekerd met kreupelhout en lichte bebossing. Door dit proces bleven de aarden wallen bewaard en nu vormen zij een zeldzaam overblijfsel uit een tijd waarin veel mensen dachten dat een invasie in Groot-Brittannië zou plaatsvinden. 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow