Projects

Raversyde

De meer dan zestig bunkers, observatieposten en geschutstellingen, verbonden door twee kilometer open of onderaardse gangen, in Raversyde, vormen samen één van de best bewaarde delen van de Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’. Deze werd door de Duitsers gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen. Hier bevindt zich ook de enige bewaarde Duitse kustbatterij uit de eerste Wereldoorlog. Het Memoriaal Prins Karel houdt de herinnering aan Prins Karel levend, die zich na zijn regentschap (1944 – 1950) op het domein vestigde. Er werd een masterplan opgemaakt om de site volledig op te waarderen en de museale opstelling te moderniseren. Verschillende deelprojecten worden op dit ogenblik uitgevoerd.

www.raversyde.be

Fort de Dunes

Located in town of Leffrinckoucke, France, the Fort of the Dunes is a remarkable example of Séré de Rivières military architecture. Built in the late 19th century, it was the witness of tragic events during the Second World War, which he still bears the scars. After visiting the exhibition in the barrack block, why not tour the exterior of the fort with the help of an audio-guide. This will take you onto a newly laid out circuit marked with explanatory stands. 

Oranjemolen

Vlakbij het muZEEum staat de Oranjemolen. In 1944 heet deze locatie ‘Uncle beach’: het is het strijdtoneel tijdens de Slag om de Schelde. Hierdoor maakt Vlissingen eind 1944 voor even onderdeel uit van het internationale strijdtoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen was toen al bevrijd maar de Westerschelde was nog in vijandige handen. Daarom wordt in oktober 1944 de Slag om de Schelde gestreden. En wordt op het eiland Walcheren, waar Vlissingen ligt, de Atlantic Wall doorbroken. Het is naast Normandië enige plek waar dit is gebeurd.

Het is één van de zwaarste operaties tijdens WWII. Na vijf weken is de slag gewonnen door de geallieerden. Er zijn vele duizenden doden te betreuren. Op de plek waar destijds de geallieerden aan de wal kwamen is nu een herdenkingsgebied ingericht. De Oranjemolen maakt hier onderdeel van uit. In de molen is een expositie over de Slag om de Schelde te zien. En de gevolgen die deze had voor de bevolking en de stad Vlissingen.

www.muzeeum.nl

 Uncle beach

Op het terrein Uncle Beach bij de Oranjemolen wordt herdacht dat op 3 november 1944 Vlissingen is bevrijd door de geallieerden. De gehele oorlog door is Vlissingen gebombardeerd en beschoten. Vlissingen is tijdens de bezetting een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall. Dit verdedigingswerk moet verhinderen dat de geallieerden Europa heroveren. Vlissingen ligt strategisch aan de monding van de Westerschelde. Om die reden is er door bezetter, bevolking en bevrijder hard gevochten.

 In het gebied zijn diverse plaatsen en objecten waar uitleg gegeven wordt over de Slag om de Schelde en de rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog. In de Oranjemolen is een expositie ingericht met als thema de 'Tweede Wereldoorlog'. Deze expositie is te bezoeken via het Zeeuws Maritiem muZEEum.

www.unclebeach.nl

Park Toorenvliedt

De geschiedenis van Park Toorenvliedt en de bijbehorende villa gaat terug tot het begin van de 18e eeuw. In de Tweede Wereldoorlog werd de villa door de Duitse Wehrmacht gevorderd en werd een groot aantal bunkers op het landgoed gebouwd. In het park wordt het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht gebracht in het Bunkermuseum, met informatieborden, een wandelroute via een app en door middel van gedichten op de bunkers. Verder is de geschiedenis voor kinderen interessant gemaakt door middel van een speel-speurroute.

Home
Toon sllideshow